‌‌‌‌ترکیه سفیر اسرائیل در آنکارا را اخراج کرد
مطالب پیشنهادی