قاعده نفی سلطه
۲۷ام دی ۱۳۹۶ گوناگون

سال
شانزدهم
/ شماره پیاپی
۱۱۵
/
صفحه

چکیده :

يكي از اصول حاكم بر سياست خارجي اسلام، كه بر تمام روابط خارجي و بين المللي اسلام در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكميت دارد و كليه روابط مسلمانان بايد بر اساس آن برنامه ريزي شود، اصل مهم و اساسي «نفي سلطه» يا قاعده «نفي سبيل» است. در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده فقهاي، كفّار و بيگانگان كوچكترين راه نفوذ و تسلّط سياسي، نظامي و اقتصادي بر مسلمانان نخواهند داشت.
اين اصل و قاعده محكم فقهاي ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمينه هاست؛ از اين رو، بايد آن را دقيقاً شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگي سياسي و فرهنگي و نظامي و مانند آن به روي مسلمانان بسته، و آزادگي و استقلال آنان تضمين شود.
کلیدواژه‌های مقاله :
سلطه، نفي سبيل، استكبار


مطالب پیشنهادی