دبی میزبان اجلاس جهانی نوآوری در اقتصاد اسلامی
۳ام اسفند ۱۳۹۶ گوناگون

اجلاس جهانی با محوریت ابتکار و نوآوری در تولیدات اقتصاد اسلامی ۲۰۱۸، دوم اسفند‌ماه، در دبی برگزار شد.

به گزارش«هفتاد و دو دال»، سومین دوره از اجلاس جهانی با محوریت ابتکار در تولیدات اقتصاد اسلامی با حمایت مرکز توسعه اقتصادی دبی، شرکت‌های صکوک و بانک ملی ـ تجاری دبی با هدف ایجاد انگیزه در زمینه ابداع و ابتکار در اقتصاد اسلامی، برگزار شد.

محمد قاسم علی، مدیر اجرایی صکوک ملی امارات، با تأکید بر این که عدم ابداع و نوآوری، به معنای عقب نشینی از مسیر توسعه است، گفت: این همایش، فضایی جدید برای رقابت در زمینه اقتصاد اسلامی است وما باید در عین حال که به دنبال ابداع ابزارهای مالی جدید برای توسعه و تقویت امنیت مالی برای جامعه هستیم، ابزارهای جدیدی نیز برای تقویت فرهنگ ریسک پذیری در سرمایه گذاری، ارائه دهیم.

 همچنین در حاشیه این همایش، کارگاه‌هایی برگزار شد که شرکت کنندگان به عرضه و معرفی تولیدات جدید خود پرداختند. از جمله تولیدات جدید که در این کارگاه‌ها معرفی شد، نوعی کارت اعتباری منعطف چند منظوره بود.

همچنین طرح صندوق وقف با هدف توسعه اموال وقفی و شیوه‌های به روز کردن آن و هم گام ساختن آن با نظام مالی جدید بر مبنای اصول و احکام اسلامی در مورد وقف، توسط کارشناسان و متخصصان اقتصاد اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


مطالب پیشنهادی