دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان پیگیر امور زائران پاکستانی شد
۱۹ام مهر ۱۳۹۷ گوناگون

برای پیگری مسئله محضور زائران در مرز تفتان پاکستان حجت الاسلام والمسلمین ناصرعباس جعفری دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان به همراه هیئتی با شهریار آفریدی وزیر کشور پاکستان دیدار کرد.

به گزارش «هفتاد و دو دال»، برای پیگری مسئله محضور زائران در مرز تفتان پاکستان حجت الاسلام والمسلمین ناصرعباس جعفری دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان به همراه هیئتی با شهریار آفریدی وزیر کشور پاکستان دیدار کرد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین ناصرعباس جعفری محصور شدن زائران در مرز تفتان را باعث نگرانی خواند و گفت به خاطر کمبود ضروریات اولیه تا کنون سه نفر از زائران جان باخته اند و صدها نفر بیمار هستند و این باعث تأسف است و از این رو دولت باید اقدامات لازم را برای انتقال ۱۵۰۰ نفر زائر محصور در مرز تفتان به کویته انجام دهد و این وظیفه دولت است که امنیت و رفاه زائرین را تأمین کند.

شهریار آفریدی وزیر کشور پاکستان به قول داد که دولت برای رفاه و آسایش زائرین همه امکانات فراهم خواهد کرد، چون عمران خان نخست وزیر شخصا امور زائرین را پیگیری می کند و ما همه زائرین را به صورت فوری از مرز تفتان به کویته انتقال خواهیم داد و تأمین امینت زائرین نیز وظیفه دولت است و در این باره به کسی اجازه نخواهیم داد که غفلت کند.

گفتنی است زائران پاکستانی که پس از زیارات مقامات مقدسات در ایران و عراق به تفتان رسیدند دولت ایالت بلوچستان به بهانه تامین امنیت زائران از ۵ روز پیش اجازه سفر به کویته را ندادند و به خاطر کمبود ضروریات زندگی در مرز دو نفر از زائران کشته و چندین نفر بیمار شدند.


مطالب پیشنهادی