سایت هفتاد و دو دال
۱ام آذر ۱۳۹۶ گوناگون


هدیه جادویی …
– صفحه

امام صادق علیه السلام:

الهَدِيَّةَ تَسِلُّ السَّخائمَ؛

هدیه ، آرام آرام کینه ها را از دل بیرون می کشد.

من لا یحضره الفقیه: ج۳ ص ۲۲۹


هدیه جادویی ...